BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Pamišusiam pasauly tik pamišelis yra visiškai sveiko proto

1.Mes dievinam, kai jūs mus kutenat.
2.Bučinys ant kaklo visada priimtinas.
3.Mes norim, kad apkabintumėt mus filmo metu.
4.Mums nerūpi, jeigu tu pats stipriausias vyras pasaulyje.
5.Dydis mums nerūpi, taigi nesakykit jo.
6.Mes ne visada atrodom tobulai, pripraskit prie to.
7.Ne visada reikia viską suplanuoti.
8.Mes visada pasiruošusios išklausyti, tiesiog paskambinkit mums.
9.Mes nesam idealios, susitaikykit su tuo.
10.Mes dievinam staigmenas.
11.Patys mažiausi dalykai, kuriuos darote dėl mūsų, mums patys svarbiausi.
12.Mes ne visada esam mergaitiškos merginos.
13.Mums taip pat gali patikti vyriški dalykai.
14.Agresyvumas ir muštynės mums įspūdžio nepadarys.
15.Nebūkit įžūlus bandydami gauti mūsų dėmesio.
16.Nesakykit mums, kokie jūs karšti esate, nes mums tai nerūpi.
17.Mes suprantame, kada jūs mūsų nesiklausote, todėl pradėkite klausytis.
18.Kai mes sakome, jog mums šalta, tai yra pakvietimas prisiglausti arčiau.
19.Apkabinimai kartais labai daug reiškia.
20.Mums kartais reikia jūsų patarimo, todėl nebijokite jo duoti.

Rodyk draugams

Taip Biblijoje skamba 1. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną.

Įst 13:6 Jei tave gundytų kas nors, net jei tai būtų tavo brolis ar sūnus tavo motinos, net jei tai būtų tavo paties sūnus ar duktė, ar žmona, kurią myli, ar artimiausias bičiulis, sakydamas: „Eime – garbinkime kitus dievus“, – kurių nei tu, nei tavo protėviai nesate pažinę,
Įst 13:8 nesutik su tokiu asmeniu ir jo neklausyk. Jam nei gailesčio, nei užuojautos neparodyk ir jo kaltės nenuslėpk.
Įst 13:9 Užmuškite jį. Tebūna tavo ranka pirmoji pakelta prieš jį, baudžiant jį mirtimi, o po tavęs visų kitų žmonių rankos.

Dievui-Tėvui, matyt, tikrai trūko dėmesio ir meilės, jog įsakė žudyti visus, kurie jo negarbins ir nemylės. O kai dar ir Kristus iš Jo atėmė dalį viso to - ir tą nudaigojo, iš žmonių atėmė :).

Taip Biblijoje skamba 2. Netark Dievo vardo be reikalo.

Kun 24:16 Kas piktžodžiautų Viešpaties vardui, bus nubaustas mirtimi. Visa bendrija užmuš piktžodžiautoją akmenimis. Ateivis ar krašto gyventojas, piktžodžiaujantis, turi būti užmuštas.

O taip originale skamba 3. Švęsk sekmadienį.

Iš 31:14 Todėl turite laikytis šabo nes jis yra jums šventa diena. Kas jį išniekintų, bus nubaustas mirtimi. Kas jo metu bet ką dirbtų, bus išgaišintas iš tautos.

O taip originale skamba 4. Gerbk savo tėvą ir motiną. Remiantis Biblija, reikėtų užmušti beveik visus paauglius.

Mk 7:10. Gerbk savo tėvą ir motiną ir: Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumiršta.

5. Nežudyk. sulaužymą taip pat …mirtis.

Iš:21:13 Kas mirtinai sumuša žmogų, turi būti nubaustas mirtimi.

O štai kas laukia už 6. Nepaleistuvauk. / 9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.

Kun 20:10. Jei vyras svetimauja su ištekėjusia moterimi, nusikalsdamas svetimavimu su artimo žmona, abu – svetimautojas ir svetimautoja – turi būti nubausti mirtimi.

Biblija taip pat numato mirties bausmę, jeigu mergina iki vestuvių praranda nekaltybę:

Įst 22:20 Tačiau jei šis kaltinimas yra tiesa, – jei įsitikinta, kad mergina nebuvo mergelė,
Įst 22:21 – tada mergina bus išvesta prie jos tėvo namų durų, ir jos miesto vyrai užmuš ją akmenimis.

Pagal Bibliją homoseksualus irgi reikia žudyti:

Kun 20:13 Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu – jie užsitraukė kraujo kaltę.
Kun 20:16 Jei moteris eina prie gyvulio turėti su juo lytinius santykius, užmuši tą moterį ir tą gyvulį – jie turi būti nubausti mirtimi, nes užsitraukė kraujo kaltę.

Naujasis gi Testamentas apie visų 10 įsakymų laikymąsi sako:

Žyd 10:28. Jeigu kas nors pamina po kojų Mozės Įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti, dviem ar trims liudytojams paliudijus.

Taigi, nors 5. įsakymas skelbia Nežudyk, čia pat už 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 9 įsakymų sulaužymą rekomenduojama… nužudyti :). O ką Dievas kaba pats apie save? Šventoji Dvasia …žmogaus ranka rašo:

Iš 20:5. (…) Nes aš, Ponas Dievas, tavo Dievas, esu didžiai keršijąs Dievas (…);
Nah 1:2 Pavydus ir keršijantis yra Dievas; Dievas yra keršijantis ir dega pykčiu; Dievas keršija savo nedraugams ir niršta ant savo priešų.
Nah 1:5 Prieš jį kalnai dreba, kalvos prasmenga; nuo jo veido krūpčioja žemė, pasaulis ir visa, kas jame gyvena.
Nah 1:6 Kas gali atsilaikyti prieš jo įniršį? Kas gali pakelti jo degantį pyktį? Jo pyktis liepsnoja kaip ugnis, uolos nuo jo skeldėja.
Nah 1:8 (…) Jis padarys visišką galą savo nedraugams ir priešus nuvys į tamsybes.
Iz 34:6. Laiko Dievas rankoje kalaviją, kruviną visą, aptekusį riebalais, ėriukų ir ožių krauju, avinų inkstų taukais (…).

„Gailestingasis“ ir „Teisingasis“ Dievas asmeniškai užsiima žmonių ir gyvulių vaikų žudynėmis:

Iš 12:29. Vidurnaktį Dievas užmušė visus Egipto krašto pirmagimius, – nuo savo soste sėdinčio faraono pirmagimio ligi kalėjime esančio kalinio pirmagimio, ir visus gyvulių pirmagimius.
Iš 12:30. Nakties metu atsikėlė faraonas – jis ir jo pareigūnai, ir visi egiptiečiai. Egipte girdėjosi didelis klyksmas, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų buvę numirėlio.

c Vaidotas Jocys

Taigi mums nereikia stebėtis, kodėl pasaulio religijos toliau kariauja viena su kita praliedamos nekaltą kraują, norėdamos įrodyti, kuri iš jų yra taikiausia.

Rodyk draugams

|@Manęs nebus šalia|

Fa-K ● 2009-08-31

Manęs nebus šalia

[influence by Paulius]

Išauš nauja diena
Ir rytas budins svietą.
Manęs nebus šalia,
Tik vieta išgulėta.

Medžiai numes lapus,
Žiogai gros naują giesmę,
O saulė susigėdus
Prieblandoje slėpsis.

Varnai juodais kostiumais
Skubės puoton nekviesti
Paskęst tylos ramybėj
Prie kauburio neliesto.

Tą rytą širdyje
Tu rasi tuščią vietą.
Manęs nebus šalia,
Tik vieta išgulėta.

Rodyk draugams

Gairės: ,

|Senmergė visam(?)|

Fa-K ● 2009-08-30

Ne retai tenka matyti būsimus jaunavedžius, tuos vargšus naivuolius einančius altoriaus link. Apią ką jie tuo metu galvoja, po velnių? Koks sveiko proto žmogus padarytų klaidą, kuri jam gali palikti itin gilią žymę visam gyvenimui ir atimti tiek daug iš tavęs - negrįžtančio laiko ir (svarbiausia) l a i s v ę? Aš suprantu, kad kai būdami vaikais tikėjom pasakomis ir tai tikriausiai buvo laimingiausi mūsų metai, bet jeigu jau mes norime žaisti “suaugusiais”, tai gal reikėtų pamiršti tas pasakas? Kokios vedybos kada nors prasidėjo meile ir ja baigėsi? Taip, mūsų sienieji susituokę nesiskirdavo, bet ne todėl, kad nenorėjo. Tokiu veiksmu jie parodytų didelę nepagarbą Dievui, artimiems ir dar velniai žino kam. O ir dabar tose mums viešai rodome šeimose nebūtinai yra tokia graži idilė - mes juk nematome, kaip ji jo nekenčia dėl to, kad šis naktį per garsiai knarkia ir trukdi jai miegoti, ar kaip jis springsta jos per daug perkeptu maistu.
Santuoka tiesiog įkalina žmones į mažus rėmus. Dažniausiai tokiuose santykiuose dominuoja vienas žmogus, jo kontrolė ir kitas tampa įkaitu - ataskaitos kur buvo, su kuo, ką šnekėjo, ką galvojo ir taip toliau. Koks idiotas pasirašytų tam reikalui? Deja, bet pati nemažai pažįstu tokių idiotų.
Naują santuoką galima sulyginti su šviežiai iškeptu viščiuku - šis bus ne tik gražus savo išvaizda ir kvapu, bet ir skonis vilios kiekvieną jo atsikąsti. Bet po kelių savaičių, mėnesių (ar kiek tik reikės) tas viščiukas, jei išvaizda ir nepasikeis, tai bent jau skonis tikrai nebus toks pats. Na patys suprantat. Na ir kas belieka daryti, kai santuoka pašlija? Skyrybos? Popierizmas? Turto dalijamis? O dar vaikai.. Jeigu jų spėta prisiperėti, koks jų likimas? Bereikalingas šlamštas - mano nuomone.
Aš pati vėliau ateityje noriu sukurti šeimą. Noriu turėti sūnų ir vyrą šalia. Bet nematau reikalo dėl to tuoktis. Taip, vestuvių noriu, bet ne tradiciškų ir netgi be kunigų. Noriu ne civilinių, bet dvasinių vestuvių. Plius minus įsivaizduoju jas (žinoma, detalės priklausytų ir nuo kito žmogaus). Jeigu įdomu - galėsiu papasakoti bendrą vaizdą. Tiesiog man nereikia popieriaus kaip meilės įrodymo. Man nereikia kad žodis i š t e k ė j u s man būtų kaip pavadėlis ant kaklo ribojantis mano laisves. Nes jeigu atsiras tokių, kurie bandys mane apriboti, pradėsiu kandžiotis.

Lengvai išprotėjus Frjunkte.

Rodyk draugams

|Aš ir Pasaulis|

Fa-K ● 2009-08-22

Klausimai:

  • Kodėl mes patys save apgaudinėjame?
  • Kodėl mes ieškom tam kvailų pasiteisinimų?
  • Kodėl mes pradedam drebėti kaip maži kiškiai, vos mūsų “gynybos skydas” ima skilti
  • Ko mes BIJOM?

Tai retorika. Atsakymus kiekvienas pasilikime sau.

Jeigu mes kartą nuleisime galvą gyvenimui, mes jos daugiau nebepakelsime.
Tiesiog kartais užtenka vieno karto ir į galvą paplūsta krūva siaubingų, neigiamų, menkinančių minčių,
Kurios naikina tavyje žmogų,
Kurios tau sako, ką tu turi daryti ir ima tave valdyti, ir tu pasiduodi joms.
Tampi silpnavalis.

Aš stebėjau savo senelių gyvenimą kurį laiką.Ir pastebėjau, jog jos gyvena, tartum joms beveik niekas nerūpėtų.
Jos susikuria sau kažkokias ribas, ko negali daryti, dėl savo amžiaus.
Skurdina save vadindamos invalidėmis, mirštančiomis nuo vežio..
Jos nesimėgauja gyvenimu, nes “NEGALI”, nes yra “NEPAJĖGIOS”, nors ABI jos yra puikiausios sveikatos..
Ir toks yra daugelio senų žmonių požiūris..
Tartum su senatve išnyksta visi gyvenimo malonumai.

Aš stebėjau žmogų, kuris man buvo brangus, kuris nemėgo viso pasaulio.
Vien todėl, kad pasaulis jį “atskyrė”. Bet iš tiesų, tai juk jis pats atsiskyrė nuo pasaulio.
Jis man kalbėjo tokius dalykus, kad kartais jaučiau jog aš taip pat imsiu jo nemėgti, bet atsilaikiau.
Reikia pastebėti grožį.
Ir ne plika akimi, o tiesiog jį pajausti.
Žinoma, tai nėra taip lengva kai kasdien girdime tokius dalykųs kaip:
karas
neapykanta
smurtas
išprievartavimas
skurdas
korupcija

Kartais iš tiesų labai sunku NE nekęsti žmonijos..

Bet nepaisant to, kad mūsų ekonomika vis smunka žemyn,
Mes vis dar gyvi.
Ir mes dar turime galimybe gyventi, kvėpuoti, valgyti bei mąstyti.

Nuoširdžiai kalbant, negaliu sakyti jog esu iš tų 100% žmonių, kurie bando “Pakeisti” pasaulį ir rūpinasi ekologija. Bet ne dėl to, kad to nenoriu.
Esu tikriausiai per daug pripratus prie to, kaip yra, išmokus priimti pasaulį tokį.
Aš nesu mūsų vyriausybės gerbėja (nesu ir anarchistė). Nesu ir žudikų-mėsaėdžių gerbėja.
Bet jeigu aš negalliu paversti visų pasaulio žmonių vegetarais ar veganais,
Jeigu negaliu išnaikinti viso pasaulio nesklandumų ir karų,
Tai man tiesiog belieka su tuo susitaikyti ir gyventi SAVO gyvenimą.
Aš atsiskirsiu nuo dalykų, kurie man yra nepriimtini ir keliausiu savo keliu. O tada gal jau savaime atsiras kelionės kompanjonų.

Ir vis dėl to, manau čia tiktų klišė “Mes gimėm vieni ir mirsim vieni”.
Mes esam vieningi, bet visi atskirose bandose.
Kai esame prigrūstoje žmonių minioje, mes jaučiamės patys vienišiausi, ir niekam nerūpi mūsų bėdos, visi užsiėmę savosiomis.
Vietoj to, kad būtume savanaudžiai dėl kitų, mes esam savanaudžiai tik dėl savęs.
Ir to mane išmokė gyvenimas.
Gyventi tik dėl savęs.

Rodyk draugams